Multiplikasi Niat Baik dalam Menuntut Ilmu

Multiplikasi Niat Baik dalam Menuntut Ilmu

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), multiplikasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses memperbanyak. Dalam hubungannya dengan niat,multiplikasi niat dapat dijelaskan suatu bentuk memperbanyak niat pada satu amalan perbuatan. Semakin banyak niat baik yang diniatkan pada suatu amal perbuatan, maka semakin banyak pula pahala yang akan ia peroleh.

seleksi_niat

Contoh nyata dari multiplikasi niat baik adalah seseorang yang membaca Al-Qur’an dan diniatkan untuk bermunajat kepada Allah dan juga diniatkan untuk mempelajari Al-Quran, selain itu juga diniatkan agar orang yang mendengarkannya mendapat faidah atau manfaat dari apa yang ia baca.

Diantara amalan ibadah yang paling penting dan mudah untuk mendekatkan seorang hamba pada Allah adalah tholabul ‘ilmi atau belajar ilmu. Sedangkan perkara yang amat penting yang perlu diperhatikan dan selalu dikoreksi dalam menuntut ilmu adalah niat dalam belajar. Dalam menuntut ilmu harus didasari niat  untuk mencari ridho Allah dan mendapatkan pahala disisiNya, jangan sampai timbul niat hanya semata untuk dihormati oleh masyarakat, untuk mendapatkan harta dunia, atau agar mendapatkan kehormatan dihadapan pejabat atau lainnya.

Multiplikasi niat juga dapat diterapkan dalam hal menuntut ilmu, Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya ilmu adalah suatu amalan yang termulia bagi orang yang niatnya benar. Ilmu menjadi amalan yang paling mulia tatkala dibarengi dengan banyak niat baik yaitu :

  • Diniatkan untuk tawaadhu’  kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat.
  • Diniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya
  • Diniatkan untuk berdakwah dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan mengamalkannya.

0 comments , tags: